Ühtegi probleemi ei saa lahendada sellel tasemel, millel ta tekkis. / Albert Einstein

Juriidiline abi maksuõiguse valdkonnas

Maksuvaidlus või maksude kontroll on sageli tingitud nõrkusest maksude planeerimisel, riskide hindamisel ja tehingu läbiviimisel. Aitame Teid juba algatatud kontrollmenetluses või maksuvaidluses ning minimiseerime/ennetame tulevikus tekkida võivaid vaidlusi.

Meie teenused maksuõiguse valdkonnas:

  • Nõustamine ja Maksu-ja Tolliametis (edaspidi MTA) esindamine KMRK vormistamisel.
  • Nõustamine, esindamine MTA-s, suhtlemine kliendi nimel ja huvides maksuhalduriga, dokumentide analüüs üksikjuhtumi kontrolli või revisjoni läbiviimisel.
  • Nõustamine ja esindamine MTA-s maksuvõla sissenõudmismenetluses ja maksuvõla ajatamisel.
  • Nõustamine ja esindamine täitemenetluses.
  • Maksuriskide hindamine, analüüs, ennetamine ja tõkestamine.
  • Nõustamine ja esindamine MTA-s ja kohtus vastutusotsuse koostamisele suunatud menetluses, ehk juhatuse liikme suhtes algatatud maksumenetluses.
  • Kontrollaktidele eriarvamuste koostamine ja maksuotsuste vaidlustamine nii MTA-s kui ka kohtus.