Enamik inimesi vaatab, mis neil hetkel on, ega näe, mis neil olla võiks./ Albert Einstein

 Eesmärkide seadmise ja muutuste eluviimise efektiivseim toetusvahend

Äris on seisak ning ei tea kuhu liikuda? Teil on makseraskused ja ei tea millest alustada? Olukord, mille lahendust ei leia?

Coach-sessioonil tegeleme kahekesi Teie probleemiga ja leiame just Teile sobiva lahenduse vastates objektiivselt küsimustele: kus Teie olete, kuhu soovite jõuda ja kuidas seda teha efektiivselt Teile kõige sobivamal viisil?

Coaching ei ole treenimine, nõu admine või konsulteerimine. Coaching on küsimuste esitamise süsteem, mille kaudu selgitatakse välja inimese tegelikud väärtused, eesmärgid ja nende saavutamise efektiivseimad teed. Coaching lähtub eeldusest, et  igal inimesel on piisavalt ressursse, et enda eesmärk ellu viia. Coaching on eesmärkide seadmise ja muutuste eluviimise efektiivseim toetusvahend.

Coachi ülesanne on aidata inimest täpselt aru saada, mida ta tahab tekkinud olukorras saavutada või muuta, millised on selle muudatuse tegelikud väärtused kliendi jaoks ja kuidas seda saada kõige efektiivsemal viisil. Välja selgitatud tegelikud väärtused toetavad klienti oma eesmärgi saavutamisel.

Meie büroos saab saada coaching-sessiooni järgnevatel teemadel:

  1. Äri alustamine
  2. Seisak äris
  3. Tööaja kasutamine vs raiskamine
  4. Ajalised või püsivad makseraskused