Raskustes peitub võimalus. / Albert Einstein

Juriidiline abi makseraskustega seotud küsimustes

Teile ollakse võlgu või olete ise oma võlaga hädas. Teie partneril esineb pankrotioht või tunnete, et ei suuda makseraskustega hakkama. Raske otsustada, kas pöörduda kohtutäituri või pankrotihalduri poole? Igas makseraskuste küsimuses aitame Teid adekvaatselt hinnata olukorda ja leida parim lahendus.

Äriõigus

  • Äriühingute asutamine ja äriregistri kande muutmine.
  • Juhtkonna ja osanike otsuste vormistamine.
  • Äriühingu makseriskide ja juhatuse liikme tegevuse analüüs.

Pankrotiõigus

  • Dokumentide analüüs ja ettevalmistamine pankrotimenetluse algatamiseks.
  • Nõustamine ja esindamine pankrotimenetluses.
  • Äriühingu maksevõime ja pankroti ohu analüüs.

Võlaõigus

  • Võlgade sissenõudmine.
  • Võlgnevuse õiguslike aluste analüüs ja kohtuvaidluse perspektiivi hindamine.