OÜ Legaltax Õigusbüroo

OÜ Legaltax Õigusbüroo on orienteeritud Põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabaduse  ja omandi puutumatuse kaitsele. Büroo eesmärk on tagada oma kliendile õigustugi maksu-; raamatupidamise- ja võlaõiguse küsimustes, et klient saaks maksimaalselt keskenduda oma äriidee elluviimisele.

Oleme Teie toeks nii äri alustamisel, maksukoormuse ja riskide analüüsimisel, tehingute planeerimisel kui ka maksevaidlustes, makseraskuste tekkimisel või võlgade sissenõudmisel. Büroo juristide pikkajalised töökogemused maksuõiguse valdkonnas ning sügavad teoreetilised ja praktilised teadmised pankroti- ja võlaõiguses võimaldavad lahendada kõige keerulisemaid ja raskemaid  õigusvaidlusi/ olukordi. Büroos on võimalik saada äri- ja makseraskuste coachingu-sessiooni, mille käigus saame leida olukorra muutmiseks just Teile sobivad  lahendused ja lahenduste elluviimise viisid.

OÜ Legaltax Õigusbüroo osutab teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele alates nõustamisest kuni kohtus esindamiseni. Peamiseks tegevuspiirkonnaks on Tallinn, Harjumaa ning Lääne- ja Ida-Virumaa.
Teenust osutatakse eesti ja vene keeles.