• Anname endast parima, mida oskame, parima, mida suudame ja kavatseme seda teha lõpuni välja. Abraham Lincoln
  • Riik on loodud inimese jaoks, mitte inimene riigi jaoks. Albert Einstein
  • Kõik sõltub tublidest inimestest- inimestest, kes usuvad sellesse, mida teevad. Mike Krzyzewski
maksuõigus
Aitame Teid juba algatatud kontrollmenetluses või maksuvaidluses ning minimiseerime/ennetame tulevikus tekkida võivaid vaidlusi.
LINK
makseraskused
Igas makseraskuste küsimuses aitame Teil adekvaatselt hinnata olukorda ja leida paremat lahendust.
LINK
coaching
Leiate vastuse küsimusele: kus Te olete, kuhu soovite jõuda ja kuidas seda teha efektiivselt Teile kõige sobivamal viisil?
LINK
äri alustamine
Aitame Teid oma äri alustamisel ja firma asutamisel.
LINK

OÜ Legaltax Õigusbüroo on orienteeritud Põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabaduse ja omandi puutumatuse kaitsele. Büroo eesmärk on tagada oma kliendile õigustugi maksu-, raamatupidamis- ja võlaõiguse küsimustes, et klient saaks maksimaalselt keskenduda oma äriidee elluviimisele. Oleme Teile toeks nii äri alustamisel, maksukoormuse ja riskide analüüsimisel, tehingute planeerimisel, kui ka kui ka maksuvaidluses (üksikjuhtumi kontrolli ja revisjoni käigus), maksuvõla tekkimisel ja selle tasumise ajatamisel või võlgade sissenõudmisel.

Büroo juristide pikaajalised töökogemused maksuõiguse valdkonnas ning sügavad teoreetilised ja praktilised teadmised pankroti- ja võlaõiguses võimaldavad lahendada kõige keerulisemaid ja raskemaid õigusvaidlusi ning olukordi. Büroos on võimalik saada äri- ja makseraskuste coachingu-sessiooni, mille käigus saame leida olukorra muutmiseks just Teile sobivad lahendused ja lahenduste elluviimise viisid.

 

„Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.“

 

 

front-maja